Nuo Gulago tremtinio iki Europos Komisijos komisaro

1951 m. rugpjūčio 9 d. gimė Kiusiure, (Jakutija, dabar Rusijos Federacija), į kur per 1941- ųjų metų Birželio trėmimus buvo ištremta V. Andriukaičio šeima.

1957 m. su šeima sugrįžo į Lietuvą.

1969 m. aukso medaliu baigė vidurinę mokyklą

1975 m. baigė studijas Kauno medicinos institute įgydamas gydytojo-chirurgo specialybę. Gydytoju dirbo 20 metų.

1984 m. baigė studijas Vilniaus universiteto Istorijos fakultete ir gavo diplomą summa cum laude (aukščiausią įvertinimą) bei įgijo istoriko, istorijos ir politikos mokslų dėstytojo specialybę.

1976 m. politinio gyvenimo pradžia, įsitraukė į pogrindinio judėjimo veiklą.

1988 m. Lietuvos socialdemokratų partijos veiklos atkūrimo iniciatyvinės grupės narys, Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio narys.

1989–1999 m. LSDP pirmininko pavaduotojas, 1999–2001 m. LSDP pirmininkas.

1990 m. Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo akto signataras.

1992 m. priimtos Lietuvos Respublikos Konstitucijos vienu iš autorių.

1992–2004 m. Lietuvos Respublikos Seimo narys.

2002–2003 m. Konvento dėl Europos ateities narys, Lietuvos delegacijos vadovas.

2008–2012 m. Lietuvos Respublikos Seimo Europos reikalų komiteto pirmininko pavaduotojas, Užsienio reikalų komiteto narys.

2012–2014 m. sveikatos apsaugos ministras 16-oje Lietuvos vyriausybėje.

Nuo 2014 m. Europos Sąjungos komisaras, atsakingas už sveikatą ir maisto saugą.