Mano įsipareigojimai – kelio gairės

Mano įsipareigojimai – kelio gairės

Tikiuosi, kad, didesnei Lietuvos visuomenės daliai pritarus mano pasiūlytoms rinkimų programos gairėms, kartu galėsime siekti teisingesnės Lietuvos VISIEMS.

Žmonių sveikatos, gyvenimo kokybės, jų socialinio saugumo rodikliai – tikrieji šalies kelrodžiai.

Jei man bus patikėtas mandatas būti Lietuvos žmonių prezidentu, pasižadu reikalauti iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės, Seimo ir savivaldybių koreguoti savo programas ir planus, kad programa „Lietuva gali“ būtų per penkerius metus paversta tikrove ir jai nustatytos šios kelio gairės:

 

  1. Nemokamas kokybiškas gydymas ir vaistai žmonėms nuo 75 metų, taip pat skurdą ir socialinę nelygybę patiriantiems gyventojams – per 2 metus.
  2. Vaikų, nėščiųjų ir pensininkų nemokamos profilaktinės ir prevencinės programos, siuntimų pas specialistus sistemos panaikinimas dispanserizuotiesiems – per 4 metus.
  3. Nemokamas mokslas gerai besimokantiems studentams kolegijose ir universitetuose, kai gerai besimokančiųjų balai nuo 7 iki 10, – per 3 metus.
  4. Programoje išdėstytais principais paremta mokesčių reforma. – per 5 metus.
  5. Vaikų skurdo panaikinimas – per 3 metus.
  6. Skurdo ir socialinės atskirties sumažinimo bent 1/3, taikant geriausias ES praktikas – per 5 metus.
  7. Viešojo sektoriaus reforma ir investicijų į socialines programas plėtra – per 3-5 metus.
  8. Spartesnis pensijų didinimas ir išsami pensijų reforma. Piliečio bazinė pensija be stažo – 220 eurų, minimali draudiminė pensija – 280 eurų, o visa minimali pensija būtų ne mažiau nei 500 eurų – per 3 metus.
  9. Nemokamas internetas kaimui ir provincijai – per 5 metus.
  10. Visų Konstitucijoje numatytų Tautos gerovės reikalavimų įgyvendinimas – per 5 metus.