Algirdas Davidavičius, filosofas

Algirdas Davidavičius, filosofas

„Geras žmogus – ne profesija“, – skelbia visiems nusibodusi klišė. Puikiai žinau, kad kaip tik tai ir yra vienas iš svarbiausių ir sunkiausių pašaukimų bet kuriam mūsų. Gi iš LSDP senbuvių mažai kas be V. Andriukaičio tokį pašaukimą nuosekliai visu savimi rodo, net ir turėdamas tam priešingą, smarkiai trukdančią renkamo bei skiriamo politiko profesiją.

Vytenis yra geras ir vertas kiekvieno piliečio balso žmogus jau vien todėl, kad, jis, labai skirtingai nuo daugumos mūsų politinės klasės, yra prieinamas, lengvai užkalbinamas, skiriantis lygiaverčio bei pagarbaus dėmesio kiekvienam. 

Savimi pačiu jis nesunkiai pademonstruoja, ką reiškia socialinio žmonių lygiavertiškumo ir demokratinio santykio su piliečiais principai. Net, jei jis ir nebūtų nei šį kartą, nei kada nors vėliau išrinktas Prezidentu, jis lieka man lyderiu pasitikėjimo ir vilties, kad Lietuva gali tapti demokratija be ženklių korupcijos, išnaudojimo ir nelygybės trūkumų.

Bet kokiu atveju, neabejokite balsuoti ir remti jį kaip pavyzdį ir paguodą pirmiausiai savo, pokario kartai – labiausiai nusivylusiai, pasimetusiai, praradusiai viltį gyventi saugiau ir geriau, nesuprantančiai, kas ta demokratija, išskyrus bendrą netvarką, vargą ir įstaigų grubumą.