Aloyzas Sakalas, LSDP garbės pirmininkas, Nepriklausomybės Akto signataras

Aloyzas Sakalas, LSDP garbės pirmininkas, Nepriklausomybės Akto signataras

Kodėl aš Lietuvos prezidentu rinksiu tremtyje gimusį V. Andriukaitį? Štai argumentai.
Jis neturi to komunistinio užkrato laikyti priešais visus tuos, kurių politinė pozicija skiriasi nuo
dabar konservatoriais virtusių (o praeityje aktyviais komunistais/komjaunuoliais buvusių)
politinės pozicijos. Todėl jam svetimas Lietuvos žmonių skirstymas į patriotus ir priešus,
„runkelius“, „vatnikus“ ar „šunaują“.

V. Andriukaitis žmones vertina tik pagal jų indėlį kuriant Lietuvą, o ne pagal jų politines pažiūras ar
piniginės storį. Todėl V. Andriukaitis vienija, o ne skaldo Lietuvos visuomenę.

Jis yra nuoseklus Vasario 16-osios Nepriklausomybės akto signataro Sepono Kairio idėjų
puoselėtojas, todėl „laisvė, solidarumas, socialinis teisingumas“ yra V. Andriukaičio veiklos
pamatiniai principai. Tik solidari visuomenė sugeba apsiginti nuo išorės priešų. O solidarios
visuomenės atsiradimui būtinas socialinis teisingumas. Todėl tapęs prezidentu V. Andriukaitis
vetuos visus Seimo įstatymus, kurie didina socialinę atskirtį.

Jei kam nors kitų abejonių dėl kitų būtinų Respublikos Prezidentui savybių, tai V. Andriukaitis
baigė du universitetus, kuriuose įgijo medicinos gydytojo ir istoriko, istorijos ir politikos mokslų
dėstytojo specialybes. Žino kelias užsienio kalbas, todėl jam ne problema bendrauti su užsienio
politikais.

Dabartinis eurokomisaro postas leido jam įsigyti daug naujų pažinčių ir draugysčių Europos
Sąjungos politikų tarpe bei daug patirties. Briuselyje jis savas žmogus, patyręs politikos asas, todėl
jam nebūtų neįveikiamų problemų užsienio politikoje.

V. Andriukaitis – žodžio žmogus, kurio neveikia jokie politikų manevrai. Virš savo galvos jis neturi
viršininkų, kuriems turi atsiskaityti ir į kurių kabinetus jis įeitų su savo nuomone, o išeitų – su
viršininko nuomone.

Apie kitas V. Andriukaičio savybes daug kalbėti nereikia. Gauti Respublikos ir užsienio valstybių
ordinai (o jų net 10) parodo, kad V. Andriukaitis yra plačiai žinomas ir vertinamas ne tik Lietuvoje,
bet ir užsienyje politikas.