Henrikas Juškevičius, ilgametis UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotojas

Henrikas Juškevičius, ilgametis UNESCO generalinio direktoriaus pavaduotojas

Su nerimu ir viltimi Lietuva laukia gegužės mėnesį įvyksiančių Lietuvos Prezidento rinkimų. Kokio Prezidento tauta tikisi? Ar dešimtmetį valdančios Prezidentės atkartojimo ar visai ko kito?  

Konstitucinės Prezidento galios nėra beribės, todėl pirmiausia reikėtų įvertinti kandidato gebėjimus vykdyti pagrindines užduotis – spręsti užsienio politikos, gynybos, Konstitucijos gerbimo klausimus. Išmintingas prezidentas turėtų glaudžiai bendradarbiauti su savo šalies vyriausybe ir ieškoti galimybių skurdo paliestų žmonių gyvenimui pagerinti.

Mano galva, tokį kandidatą Lietuva turi. Socialdemokratų partija, savo idealais labiausiai priartėjusi prie žmogaus rūpesčių, iškėlė į šį postą patyrusį politiką Vytenį Andriukaitį, šiuo metu einantį Europos komisijos komisaro pareigas.

Tremtyje gimęs V. Andriukaitis nuo ankstyvos vaikystės kovojo už savo ateitį, lavinosi, grįžęs į Lietuvą įgijo mediko specialybę, Vilniaus Universitete baigė istorijos studijas. Išmoko užsienio kalbų.

Socialdemokratijos idėjos V. Andriukaičiui nėra priešrinkiminė priedanga, dar 1976 metais jis tapo socialdemokratų judėjimo nariu, už ką saugumas jį išsiuntė į Ignaliną, be teisės dirbti didžiuosiuose miestuose.

V. Andriukaičio patyrimas ruošiant dokumentus Lietuvos įstojimui į Europos Sąjungą, vadovaujant Europos komisijai yra labai svarbūs. Jo, kaip komisaro, darbas aukštai vertinamas. V. Andriukaitį už jo indėlį į laisvę ir demokratiją Europoje, Prancūzija apdovanojo Garbės Legiono ordinu.

V. Andriukaitis nebuvo nei komjaunuolis aktyvistas, nei komunistų partijos funkcionierius. Jis iš vis nebuvo tų organizacijų narys. Jo tokia praeitis neslegia, tad jis be jokių kompleksų gali vykdyti protingą Lietuvos užsienio politiką. Jis niekam neskolingas, nei Rytams, nei Vakarams.

V. Andriukaitis puikiai supranta ir NATO svarbą Lietuvai. Kaip Lietuvos ginkluotų pajėgų vadas manau pareikalautų iš Lietuvos aukščiausių kariškių ir NATO aiškios ir modernios Lietuvos gynybos koncepcijos, kuri dabar vertinama tik biudžeto procentais skirtais gynybai.

Turbūt jis vienintelis galėtų įvykdyti Popiežiaus Pranciškaus palinkėjimą: „Megzdami dialogą, būdami atviri ir supratingi galite tapti tiltu tarp Rytų ir Vakarų. Tai brandžios istorijos vaisius, kurį Jūsų tauta gali pasiūlyti pasaulio bendruomenei, o ypač Europos Sąjungai.“