Mečys Laurinkus, Nepriklausomybės Akto signataras

Mečys Laurinkus, Nepriklausomybės Akto signataras

Sąjūdis, tikrasis kovų už Nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimo iniciatorius ir nugalėtojas, iki šiol neturėjo iš savo gretų išrinkto Lietuvos valstybės Prezidento. V. Andriukaitis yra vienas tų, kuris šio garbingo vardo ir posto nusipelno. Nusipelno idealistine, nekonformistine veikla dėl būsimos vėl laisvos Lietuvos sovietinės okupacijos metais, energinga veikla po Sąjūdžio vėliava,
intensyviu ir nuosekliu darbu atkūrus nepriklausomą valstybę.

V. Andriukaitis dar sovietmečiu gilinosi į europietiškos socialdemokratijos idėjas, jas plėtojo Lietuvos socialdemokratų partijoje ir, nebėgiodamas iš partijos į partiją, socialdemokratijos principus gina iki šiol. Dvi savybės skiria V. Andriukaitį nuo daugelio politikų: jis kalba, ką galvoja ir nesuvaidintas socialinis jautrumas. Šių savybių „nepakoregavo“ ir trijų dešimtmečių politinė
patirtis.

Šiuo metu V. Andriukaitis yra tarptautinio rango politikas, žmogus, neatitrūkęs nuo savo krašto, ne tik pergyvenantis dėl mūsų valstybės problemų, bet aiškios pasaulėžiūros bei nuoseklios politinės pozicijos pagrindu galinti pateikti naujų racionalių pasiūlymų Lietuvos ateičiai.
Nusprendusiems rinktis V. Andriukaitį Lietuvos valstybės Prezidentu, nereikės gaišti laiko aiškinantis pretendento politinių, ekonominių pažiūrų. Visada bus malonu diskusijų nebijančio žmogaus – V. Andriukaičio – paklausti, kaip jis savo idėjas ruošiasi įgyvendinti.