Pranas Šerpytis, medicinos mokslų daktaras, profesorius, kardiologas

Pranas Šerpytis, medicinos mokslų daktaras, profesorius, kardiologas

Vytenį pažįstų nuo senų laikų, kai jis dar buvo paprastas gydytojas, kardiochirurgas. Kartu dirbome
Santariškių klinikose. Vytenis – be galo išsilavinęs žmogus (ne tik gydytojas ir politikas, bet turi ir istoriko
diplomą), visuomet labai įsigilina į sritį, kurioje dirba. Vytenis – Nepriklausomybės akto signataras ir puikus
Konstitucijos žinovas, vienas iš Konstitucijos rengėjų.

Jis visuomet kėlė pačius aukščiausius profesionalumo ir skaidrumo, moralės standartus, ką bedarytų, kur
bedirbtų: tiek gydydamas žmones, tiek būdamas Seimo nariu, tiek dirbdamas ministru ar Europos komisaru.
Niekada netaikė ir netaiko dvigubų standartų, vadovaujasi tik vienais ir principingai jų laikosi. To šiandien
Lietuvai labai reikia.