Rasa Budbergytė, LSDP pirmininko pavaduotoja, Seimo narė

Rasa Budbergytė, LSDP pirmininko pavaduotoja, Seimo narė

Vytenis Andriukaitis – drąsus, aukščiausiosios lygos politikas, aistringas kovotojas už teisybę,
nevengiantis išreikšti poziciją net ir labai nepopuliariais klausimais. Jis svariai prisidėjo prie mūsų
Konstitucijos, kaip tautos valios išraiškos ir visuomenės susitarimo, sukūrimo ir raidos.

Žmogus valstybėje gali jaustis laimingas ir saugus tik tuomet, kai visi valdžios ir žmogaus santykiai
yra grindžiami teise ir teisingumu. Kviečiu šalies vadovu rinkti V. Andriukaitį, kuris, būdamas
principingu žmogaus ir valdžios dermės garantu, gebėtų sutelkti visuomenę bendriems darbams.